Goal verklaring bescherming persoonsgegevens mentoren

Inleiding

Goal is een maatjesproject voor kwetsbare jongeren uit Amsterdam. Deze jongeren worden door Goal gekoppeld aan vrijwillige mentoren of coaches die deze jongeren een jaar lang begeleiden om te werken aan hun zelf opgestelde doelen. Om Goal op een effectieve en kwalitatieve manier te kunnen uitvoeren, zou Goal uw persoonsgegevens willen opslaan.

Deze privacy verklaring beschrijft het beleid dat Goal voert met betrekking tot het gebruik van uw persoonsgegevens en zet uw rechten met betrekking tot bescherming persoonsgegevens uiteen. Als u instemt met deze verklaring bescherming persoonsgegevens dan geeft u ons toestemming uw persoonsgegevens te verwerken en op te slaan voor de doelen zoals beschreven in deze verklaring.

Goal Amsterdam is een project dat wordt uitgevoerd door RadarAdvies, een dochteronderneming van de RadarGroep.

Veemarkt 83 1019 DB Amsterdam The Netherlands T: +31 (0)20 463 50 50 info@goalamsterdam.nl

Heeft u een zorg of klacht over de manier waarop wij met uw persoonlijke gegevens omgaan? Dan kunt u contact opnemen met Coen Ran, de Chief Privacy Officer van de RadarGroep C.Ran@radar-groep.nl of Carolien Lindner C.Lindner@radaradvies.nl.

Hoe gebruikt Goal uw persoonsgegevens?

Goal Amsterdam zou u willen toevoegen aan het Goal Match Systeem. Deze database heeft dient de volgende doelen:

  • Contact opnemen met vrijwilligers om een match tot stand te brengen
  • Contact opnemen met aanmelders van jongeren ten behoeve van het tot stand brengen van een match
  • Het zoeken naar een passende match voor jongere
  • Uitnodigingen versturen aan vrijwillige mentoren/coaches voor trainingen
  • Uitnodigingen versturen aan vrijwillige mentoren/coaches, jongeren en aanmelders voor intervisie bijeenkomsten en uitjes
  • Het anoniem rapporteren over de kwaliteit en statistieken van het project: de duur van de mentoraten, de doelen waar aan wordt gewerkt, het cijfer dat aan een mentoraat wordt gegeven, de evaluatie van het mentoraat.

Welke persoonsgegevens verzamelt Goal?

Binnen de database van Goal worden de volgende persoonsgegevens verzameld:

Volledige naam: uw volledige naam ondersteunt Goal bij het zoeken in de database naar geschikte matches voor de jongeren, het correct adresseren van uitnodigingen en het opstellen van deelnemerslijsten voor trainingen en intervisies;

E-mailadres: uw e-mailadres is nodig om contact te leggen over een nieuwe match en lopende mentoraten, de Goal nieuwsbrieven en uitnodigingen voor trainingen en intervisies te versturen

Adres: uw adres ondersteunt Goal bij het zoeken van een passende match voor een jongere. Vaak is de kans op succes groter als de jongere en mentor/coach dichtbij elkaar in de buurt wonen. Ook geven mentoren/coaches zelf aan in welke stadsdelen zij jongeren willen coachen en kunnen wij hier zo rekening mee houden.

Telefoonnummer: uw telefoonnummer gebruiken wij om contact met u te leggen als er een match is gevonden. Dit eerste gesprek waarbij de jongere aan u wordt voorgelegd vind altijd per telefoon plaats.

Geboortedatum: uw geboortedatum is van belang om aan de wensen van de jongere te kunnen voldoen bij het vinden van een passende match. Dit kan in sommige gevallen met leeftijd te maken hebben. Door te voldoen aan de wensen van de jongere en de vrijwilliger wordt de kans op succes van de match vergroot.

Geslacht: de informatie over uw geslacht ondersteunt Goal bij het vinden van een passende match voor de jongeren. Door te voldoen aan de wensen van de jongere en de vrijwilliger wordt de kans op succes van de match en de kwaliteit van het project vergroot.

Werk: de informatie over uw werk ondersteunt Goal bij het vinden van een passende match voor de jongeren. Door te voldoen aan de wensen van de jongere en de vrijwilliger wordt de kans op succes van de match en de kwaliteit van het project vergroot.

Opleiding: de informatie over uw opleiding ondersteunt Goal bij het vinden van een passende match voor de jongeren. Door te voldoen aan de wensen van de jongere en de vrijwilliger wordt de kans op succes van de match en de kwaliteit van het project vergroot.

Persoonlijke interesses en omschrijving: de informatie over uw persoonlijke interesses en omschrijving ondersteunt Goal bij het vinden van de passende match voor de jongeren. Door te voldoen aan de wensen van de jongere en de vrijwilliger wordt de kans op succes van de match en de kwaliteit van het project vergroot.

Affiniteit met bepaalde landen: de informatie over uw affiniteit met bepaalde landen ondersteunt Goal bij het vinden van de passende match voor de jongeren. Door te voldoen aan de wensen van de jongere en de vrijwilliger wordt de kans op succes van de match en de kwaliteit van het project vergroot.

Talenkennis: de informatie over uw talenkennis ondersteunt Goal bij het vinden van de passende match voor de jongeren. Door te voldoen aan de wensen van de jongere en de vrijwilliger wordt de kans op succes van de match en de kwaliteit van het project vergroot.

Affiniteit met bepaalde schoolvakken: de informatie over uw affiniteit met bepaalde schoolvakken ondersteunt Goal bij het vinden van de passende match voor de jongeren. Door te voldoen aan de wensen van de jongere en de vrijwilliger wordt de kans op succes van de match en de kwaliteit van het project vergroot.

Affiniteit met bepaalde sporten: de informatie over uw affiniteit met bepaalde schoolvakken ondersteunt Goal bij het vinden van de passende match voor de jongeren. Door te voldoen aan de wensen van de jongere en de vrijwilliger wordt de kans op succes van de match en de kwaliteit van het project vergroot.

Eindrapportage

Aan het eind van het mentoraat, en dus uw contact met de jongere, vullen jullie samen een eindrapportage in. Deze gegevens zullen compleet anoniem worden verwerkt. Alleen het rapportcijfer dat jullie aan het mentoraat geven zal aan uw naam en de naam van de jongere blijven gekoppeld. Ook zullen we registeren dat jullie een eindrapportage hebben ingevuld, maar wat jullie hebben ingevuld zal niet te herleiden zijn naar uw naam, of de naam van de mentor.

Wie heeft er toegang tot uw persoonsgegevens?

De Goal database is toegankelijk voor de teamleden van Goal Amsterdam. Dit team telt momenteel 4 leden. De leden worden w aangesteld door projectleider Pomme Woltman. Alle teamleden gebruiken uw persoonsgegevens enkel zoals beschreven in deze verklaring.

Wanneer en hoe delen we uw informatie met anderen?

Goal verzamelt uw persoonlijke informatie en plaatst deze op een server die wordt beheert door de RadarGroep. De ICT afdeling van de RadarGroep, bestaande uit 3 medewerkers heeft toegang tot deze server maar geen toegang tot uw persoonsgegevens. Wij delen enkel uw volledige naam, telefoonnummer en emailadres met de aanmelder van de jongere, om een eerste kennismakingsgesprek tot stand tot kunnen brengen. Elk verzoek dat wij ontvangen voor het delen van uw persoonsgegevens van een derde partij wordt direct aan u doorgestuurd. Wij delen uw persoonsgegevens niet met andere partijen.

Rechten van betrokkenen

Deze verklaring persoonsgegevens heft als doel u in te lichten over welke persoonsgegevens Goal Amsterdam verzamelt en gebruikt. Als je hier vragen over hebt, neem dan contact op met info@goalamsterdam.nl.

De veiligheid van uw informatie

Ter bescherming van de privacy van gegevens en persoonlijk identificeerbare informatie die u via de registratie aan Goal verzendt, handhaven wij fysieke, technische en administratieve waarborgen. We beperken de toegang tot uw persoonlijke gegevens tot die werknemers die deze informatie nodig hebben om u voordelen of diensten te bieden. Daarnaast trainen we onze medewerkers over het belang van vertrouwelijkheid en het handhaven van de privacy en veiligheid van uw informatie. We verbinden ons ertoe passende disciplinaire maatregelen te nemen om de privacy verantwoordelijkheid van onze werknemers te handhaven.

Gegevensopslag en behoud

Uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen door GoalAmsterdam op servers. Tenzij u ons anders opgeeft, bewaart Goal Amsterdam uw gegevens voor de duur van het Goal project. Voor meer informatie over waar en hoe lang uw persoonlijke gegevens worden bewaard, en voor meer informatie over uw rechten op verwijdering en portabiliteit, kunt u contact opnemen met c.lindner@radaradvies.nl of onze Chief Privacy Officer RadarGroep, Coen Ran: C.Ran@radar-groep.nl.