Goal Amsterdam

Helaas stop Goal! 

Tot ons groot verdriet moet Goal stoppen. De gemeente Amsterdam heeft besloten Goal niet meer te financieren in 2020. Dit betekent dan ook dat we geen nieuwe jongeren meer aan kunnen nemen om te matchen. Dit vinden wij natuurlijk ontzettend jammer en vervelend. Voor lopende mentoraten geldt dat we deze natuurlijk nog steeds met alle zorg en toewijding zullen begeleiden.

Heb je vragen, opmerkingen of wil je een leuke herinnering met ons delen? Mail dan naar info@goalamsterdam.nl of bel naar 020 – 463 50 50.

Over Goal 

Goal! is een mentorproject voor Amsterdamse (kwetsbare) jongeren van 12 tot en met 23 jaar die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Jongeren worden gekoppeld aan een vrijwilliger die hen als mentor een jaar lang begeleidt en ondersteunt op het gebied van school, werk of andere zaken die het dagelijks functioneren van een jongere belemmeren. Het betreffen kwetsbare jongeren die de steun van een mentor goed kunnen gebruiken. De mentor helpt de jongere om zijn of haar vaardigheden te versterken, te ondersteunen bij het behouden van school, stage en/of werk, te praten over problemen (los van hulpverlening) of over zaken waar een jongere mee zit.

Radar voert het mentorproject Goal! uit samen met medewerkers van verschillende scholen, jeugdzorginstellingen en welzijnsorganisaties in de stad (zogenaamde mentorbegeleiders) uit.